No ficció

Ets fatxa? Ets fatxa?

Crítica

Ets fatxa?

JOAQUIM ARMENGOL