Un tast de català
Opinió 27/10/2018

‘A la vez’ i ‘a su vez’, ‘a la vegada’ i ‘al seu torn’

3 min

Aparentment, la paraula castellana vez i la catalana vegada tenen el mateix sentit. Cada vez, per exemple, equival a cada vegada. En l’exemple precedent vez i vegada signifiquen “cada cas d’acompliment d’una acció o d’un esdeveniment”. Però vez, a diferència de vegada, també significa torn o tanda. Els catalans, quan anem a comprar i hi ha cua a la botiga, diem “Qui és l’últim?” A Madrid diuen “ ¿Quién da la vez?

El doble sentit de vez origina dues locucions: a la vez i a su vez. La primera equival a al mateix temps, simultàniament ; i la segona, a per la seva banda. Però de vegades la primera s’utilitza, erròniament, en lloc de la segona: “ Me lo dijo X, quien, a la vez, lo oyó de Y”. Caldria haver escrit “...quien, a su vez, lo oyó de Y”, perquè és evident que X no ho va dir i sentir al mateix temps.

Aquest error -força habitual en castellà- té un paral·lel en la nostra llengua. En posaré dos exemples: (1) “La seva mare l’hi va ensenyar a ella, i ella, a la vegada, l’hi va ensenyar a la seva filla” i (2) “Va ser consagrat pel bisbe X, qui, a la vegada, va ser ordenat pel cardenal Z”. Resulta evident que no parlem d’accions simultànies sinó consecutives. En l’exemple (2), a més, el calc també afecta la forma del relatiu. En català normatiu, el pronom relatiu en funció de subjecte només pot ser que.

I no ens podem limitar a escriure a la seva vegada, perquè, com ja hem dit, vegada no té el sentit de torn que té torn vez. En aquests casos, cal escriure al seu torn, una locució que varia en funció de la persona verbal: al meu torn, al teu torn, etc. La versió correcta de (2) seria: “Va ser consagrat pel bisbe X, que, al seu torn, va ser ordenat pel cardenal Z”.

La locució al seu torn té un doble significat. Pot voler dir “per ordre successiu i alternat” -com a la frase “Cadascú al seu torn”- o bé “per la seva part, separat de la resta” -com en els exemples precedents-. El DIEC2 només recull la primera accepció i seria bo que, imitant el GDLC, el D62 i altres diccionaris, també recollís la segona.

stats