UN TAST DE CATALÀ

Una bona guia per a la nova normativa

Mentre esperem que l’IEC publiqui aquest 2018 una Gramàtica essencial que faci més digerible la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), els que voldríeu clavar queixalada a la GIEC i no sabeu com fer-ho disposeu des del juliol, en versió paper i digital, de La nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans. Guia pràctica de Jordi Ginebra (Publicacions URV).

Ginebra -un gran especialista en l’obra de Fabra- no parla en nom de l’IEC ni el representa i potser per això és capaç d’explicar de manera clara i directa què canvia en la nova norma (incloent-hi la nova ortografia) respecte a l’antiga, i què continua igual, malgrat que s’esperaven canvis. L’esforç de síntesi és notable: 1.600 pàgines es condensen en 118. Ara bé, no voldria enganyar el lector: demanen una certa base lingüística. És un nivell divulgatiu més apte per als iniciats que per als totalment neòfits.

Com que vol ser pràctica -i no pas polèmica-, la guia opta per no fer una avaluació crítica de la GIEC. No és fàcil per a Ginebra, que en l’intent de fer més ordenat i simple el que és confús i complex no pot evitar evidenciar inconsistències terminològiques de la nova gramàtica (per exemple, la desconcertant polisèmia de l’expressió “registres més formals”). Però la guia va més enllà en l’intent de simplificar. Amb un reduccionisme que no és clar que la GIEC comparteixi, considera que tot el que no és formal no és estàndard i que la normativa només pot tenir com a objecte l’estàndard (els registres formals). Per tant, i “per comoditat expositiva”, qualifica de correcte o incorrecte tot el que la GIEC considera adequat o inadequat als registres formals. Una frase com “L’han obligat a que hi renunciï”, que per a la GIEC és habitual en els registres informals (però s’evita en els formals), passa a ser incorrecta en aquesta guia.

Però aquest incorrecta és tan còmode com perillós. Per exemple, el corrector d’una sèrie que es troba la frase en un diàleg informal ha de tenir clar que -per incorrecta que sigui- no l’ha de corregir: és del tot adequada al registre del diàleg.