UN TAST DE CATALÀ

La invisibilització de les cuidadores al DIEC2

Amb motiu del pregó de la Mercè, l’hondurenya Carmen Juárez va reivindicar els drets laborals de les treballadores de la llar i les cures, una feina feta sovint en règim de semiesclavitud. A l’ARA en va parlar la Catalina Serra en l’article “Un pregó reivindicatiu de les cuidadores invisibles ”.I un lector es podria preguntar si qui treballa en les cures no hauria de ser una curador. Aquesta sospita creix si recorrem al DIEC2, on no trobem cuidador i se’ns diu que curador és qui “té cura d’algú o d’alguna cosa”.

L’origen d’aquest embolic és l’intent de Fabra de restablir els usos semàntics medievals dels verbs cuidar i curar. Al seu diccionari, cuidar només volia dir pensar (“cuidava morir-se”) o estar a punt (“He cuidat de rompre’m el cap”) -no volia dir mai tenir cura - ; i curar només volia dir tenir cura -no volia dir mai guarir -. Però la resurrecció -amb voluntat descastellanitzadora- d’aquests dos arcaismes no va prosperar en l’ús.

El DIEC1 ja va acceptar el cuidar “tenir cura” i el curar “guarir”, però en l’estàndard el primer ús no ha acabat de revifar i em trobo molts tenir cu ra que podrien ser cuidar (igual de correcte i potser més natural). En part això passa perquè el nom relacionat amb cuidar no pot ser cuidado sinó cura. I tampoc és bo cuidadós sinó curós. Cuidado i cuidadós són formes interferides morfològicament.

Cuidador, en canvi, és una forma impecable. I sembla que no seria del tot sinònim, almenys en l’ús, de curador. Al Diccionari dels serveis socials del Termcat és cuidador/a qui presta el suport necessari a una persona en situació de dependència i és curador/a qui és designat judicialment per exercir la tutela de certs menors. El GDLC (GEC) reforça aquesta distinció: seria cuidador qui cuida malalts i gent gran (i també animals en un zoo) i curador qui cuida l’edició d’un llibre (a més del sentit jurídic abans esmentat).

Sigui com sigui, és urgent que el DIEC2 entri cuidador/a i no contribueixi a invisibilitzar aquest ofici tan maltractat com important.