UN TAST DE CATALÀ

¿Hem d’engruixir, engrossir o engreixar la llista?

Els verbs engruixir, engrossir i engreixar són tots tres ben catalans i venen, respectivament,de gruix, gros i greix. Literalment, engruixir vol dir donar gruix; engrossir, fer més gros, i engreixar, fer més gras. Són sentits diferents però massa propers perquè sigui fàcil determinar quan són verbs intercanviables. Un feix de bitllets, una paret, un arbre, un teixit... es poden engruixir. En canvi, d’una persona diem que s’engreixa o s’engrosseix. Però com que qui posa greix es fa més gros, en aquest sentit funcionen bastant com a sinònims, encara que només engreixar-se és avui d’ús habitual.

També només engreixar(-se) pot voler dir enriquir(-se) (“Mentre que els seus amics es van engreixar jugant a borsa, ell s’hi va arruïnar”), sentir una gran satisfacció (“S’engreixa amb tants elogis”), adobar (“Recollia fems per engreixar les seves terres”) i greixar (“L’aparell no s’ha de desmuntar ni engreixar mai”). Sorprenentment, el DIEC2 no recull aquestes tres últimes accepcions (que sí que apareixen al GDLC i al DCVB).

Però el significat que crea més dubtes és el de “fer més nombrós (un grup, una llista, un exèrcit...)”. Mentre que en castellà ni engordar ni engruesar tenen mai aquest sentit -el té només engrosar -, en català no tenim clar quin o quins dels tres verbs el tenen, i en l’ús trobem de tot. Si anem als diccionaris, el DIEC2 sembla que es decanti per engrossir : recull l’exemple “Cal engrossir l’exèrcit” i la locució engrossir la llista. En canvi, el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC) -més fiable perquè parteix d’un extens corpus- opta més aviat per engruixir. Si per a la frase del títol hagués de triar un dels tres verbs, jo optaria per engruixir, també veig correcte engrossir i no comptaria com a falta engreixar (sobretot si apuntem al sentit figurat d’ adobar o enriquir la llista).

I anant a un altre dubte que hi té certa relació, veig igual de bo “El gruix de la manifestació” que “El gros de la manifestació”, i diria que l’ús es decanta per la primera opció per molt que el DIEC2 encara no la reculli.