L’ESCUMA DE LES LLETRES

Una imatge = 1.000 paraules?