HE LLEGIT NO SÉ ON

Arribem massa tard i marxem massa aviat