UN TAST DE CATALÀ

El drama de les persones migrades

No parlaré del drama de tantes persones que, buscant un futur digne, es juguen la vida travessant deserts i mars, i massa sovint la perden. Parlaré d’un drama insignificant, per comparació, que complica la vida, i crea problemes de consciència, als editors de textos: l’impacte que la censura del fonamentalisme progre -la correcció política- té en el llenguatge en termes d’agilitat estilística, eficàcia comunicativa i cohesió textual.

El text arrenca dient “nens i nenes” però al tercer paràgraf se’n cansa i diu “nens” tot i voler dir “nens i nenes”. Què fa el pobre editor? ¿Deixa que sigui ambigu i incoherent? ¿Hi posa sempre “nens i nenes” quan són “nens i nenes”? ¿Hi posa sempre “nens” perquè el context ja deixa clar quan “nens” vol dir “nens i nenes”?

L’última plaga ens ha caigut a sobre en forma de persones. Primer vam passar de sords i cecs a persones sordes i persones cegues. Ara hem fet un pas més i alguns llibres d’estil ja ens insten a escriure persones amb sordesa i persones amb ceguesa. ¿Són sords i cecs al sentit del ridícul?

En el cas dels immigrants, el primer pas va ser treure el prefix im- i dir-ne migrants. Devia semblar que tenia -almenys de moment- connotacions menys negatives. Però l’ im- (i l’ e- ) permetien una distinció rellevant. Un migrant és emigrant des del punt de vista del lloc d’origen; i immigrant des del punt de vista del d’arribada ( migrant només sembla adequat si està en trànsit i no hi ha cap punt de vista). I passa a ser emigrat i immigrat -passa del gerundi al participi -quan ja està establert.

Però aquests migrants menys connotats feien un tuf masclista i va caldre convertir-los de seguida en persones migrants. ¿I si ja s’havien establert al nou país? Si s’hi havien establert ja no estaven en trànsit i el punt de vista era inevitable: eren im migrats o emigrats. Doncs no, han decidit dir-ne persones migrades. L’adjectiu migrat, en efecte, és al diccionari: vol dir “neulit, escàs, mesquí”. ¿No seria molt millor dir-ne immigrants o immigrats i tractar-los com a persones?