UN TAST DE CATALÀ

¿Ara haurem d’escriure ‘sub-director general’?

La pregunta del títol me la fa una lectora que no acaba de tenir clars alguns aspectes de l’ Ortografia catalana (OC) ratificada per l’IEC fa 13 dies. La meva intuïció em diu, d’entrada, que tant sub-director general com sub director general (com ja vaig dir en un tast recent, l’espai em sembla més clar que el guionet per indicar que el prefix afecta més d’un mot) no són formes defensables, però l’OC sembla que aboni sub-director general.

En efecte, entre els exemples que l’OC dóna de derivats amb prefix hi ha subaquàtic al costat d’ antireligiós o exdiputat, i és normal que qui hi busca una guia pensi que si anti- i ex- passen a escriure’s amb guionet quan afecten un sintagma ( anti-cascos blaus, ex-director general ), el mateix ha de passar amb sub-.

Però hi ha una diferència important entre anti-, ex- o vice- i sub- que, al meu parer, permet als tres primers prefixos una autonomia que no té sub-. I això potser explica que mitjans castellans com El País o El Mundo escriguin ex director general però subdirector general.

I la diferència és que, mentre que anti-, ex- o vice- són prefixos tònics, sub- és un prefix àton. No és evident, perquè no és alterat per la reducció vocàlica. Però ho sabem per la prosòdia i els diccionaris de pronúncia. I el fet que sigui àton el fa també proclític, és a dir, l’obliga a formar una unitat fònica amb el lexema que prefixa. Per això resulta tan violent separar-lo d’aquest lexema amb un guionet o un espai, tret que es faci per raons estrictament tipogràfiques (com és el cas de sub-21 ). I és potser també per això que subdirector es percep més com un mot que exdirector. De fet, el DIEC té entrades amb el prefix sub- i no en té amb el prefix ex -.

No sé, doncs, si és la semàntica, la fonètica o una barreja de totes dues, però no sembla que sub- pugui ser separat del lexema al qual s’afegeix com ho pot ser ex-, anti- o vice -. Si això fos cert, la casuística d’aquesta norma seria més complexa que la que exposa l’OC, que diria que en aquest cas no resulta útil per resoldre el dubte de la meva lectora.