HE LLEGIT NO SÉ ON

“I això es paga amb els meus impostos!”

“I això es paga amb els meus impostos!” / INSTITUTO CERVANTES Zoom