Tres lectures musicals recomanades

Tres lectures musicals recomanades Zoom

‘Alicia de la Rocha’

‘Sobre la música’

‘Diálogos sobre Mozart’