UN TAST DE CATALÀ

No ha concretat quants es/se’n van vendre aquí