HE LLEGIT NO SÉ ON

Això ho pagarem car

Això ho pagarem car / STEVEN DEWALL/YALE UNIVERSITY PRESS Zoom