UN TAST DE CATALÀ

La pilota és a l’aigüera i el més calent al terrat

Algunes frases fetes triomfen en els mitjans sense que ens plantegem d’on vénen ni com s’ha passat del seu sentit literal a l’idiomàtic. N’és un exemple força curiós l’expressió castellana Estar la pelota en el tejado. Els diccionaris espanyols només la recullen amb un significat que té molt de sentit. Segons la RAE, vol dir que és encara dubtós l’èxit d’un afer o negoci. En efecte, quan una pilota va a parar a una teulada és molt difícil predir per on caurà i si caurà (o es quedarà travada entre dues teules).

El millor (però molt fluix) diccionari castellà-català que tenim —el de l’Enciclopèdia, consultable a l’Optimot— fa una aportació surrealista traduint-la per “El més calent és a l’aigüera”. (Descriu molt bé com està el projecte de fer un diccionari castellà-català decent.) Però en l’ús habitual —en castellà i en català— té un sentit equivalent a la frase feta anglesa The ball is in your court, que vol dir literalment “La pilota és al teu camp” i que jo traduiria per “Et toca (a tu) moure fitxa” o bé, dit d’una manera més neutra, “Et correspon (a tu) fer el següent pas”.

“La pilota és a la teulada del poble grec”, podíem dir fa uns dies. “La pilota torna a ser a la teulada de la troica”, podem dir ara. Un joc ben curiós aquest d’anar tirant la pilota a les teulades dels altres. ¿Un joc ben curiós o l’estrany híbrid que s’ha creat quan s’ha pretès traduir una frase feta anglesa recorrent a una de castellana que tenia un altre sentit?

Sigui com sigui, no és excepcional que una nova paraula o frase feta es fonamenti en errors i malentesos. L’únic que importa, en termes comunicatius, és que el seu sentit final sigui compartit pels que la fan anar. Resulta més dubtós que en català ho hàgim de calcar mimèticament. Però, de fet, sí que som una mica creatius, perquè ara ja n’hi ha que diuen que la pilota és al terrat (no pas a la teulada). El problema és que els terrats són gairebé plans i, esperant que la pilota en caigui, ens hi podem florir. No sorprèn gaire, doncs, que algunes negociacions d’aquest país estiguin tan empantanegades.