17/03/2022

¿El vel islàmic és un símbol ostentós?

2 min

Aquesta setmana molts mitjans, inclòs l’ARA, s’han fet ressò del decret llei del govern andorrà que prohibeix qualsevol mena de “símbol religiós ostentós” a les escoles. El decret s’ha fet, sobretot, pensant en el vel islàmic, i en el cas concret d’una nena d’11 anys musulmana que es nega a anar a classe sense el seu hijab. Andorra secunda, així, una llei que ja impera a França des del 2004. Però mentre que la ministra d’Educació andorrana, i amb ella molts mitjans catalans, parla de “símbols ostentosos”, la llei francesa es limita a dir: “[...] le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”.

Hi ha una diferència semàntica remarcable entre l’adjectiu/adverbi ostensible(ment) i l’adjectiu/adverbi ostentosa(ment). El primer significa “ben aparent i visible”, i és evident que el vel islàmic ho és. El segon afegeix intenció a la visibilitat i la connota de “vanitat i afectació”, d’un desig d’impactar emocionalment en qui ho veu. És una connotació paradoxal aplicada a un vel, que és justament allò que tapa. L’objectiu del vel (o de la nostrada mantellina) és no mostrar, no exhibir: ser discret i uniforme. No hi ha dubte, però, que quan és l’excepció (i no la norma), tot i estar pensat per no cridar l’atenció, crida l’atenció i impacta emocionalment. Però la llei no pot descriure’l fent un judici d’intencions.

És cert que ostentós i ostentar permeten en teoria sentits neutres, sense connotacions pejoratives, però almenys en el cas de ostentós les connotacions pesen massa per obviar-les, especialment en el text d’una llei que vol regular un tema tan espinós i delicat com l’ús del vel islàmic. Dir-ne ostensible té el problema que aquest adjectiu s’aplica a accions però rarament a realitats físiques. Diem “un gest ostensible” però no “una cicatriu ostensible”. Caldria, en casos així, o bé esquivar l’adjectiu, com fa la llei francesa, o bé recórrer a adjectius més neutres i generals com ara “(ben) aparent” o “(molt) visible”.

stats