L’ESCUMA DE LES LLETRES
Llegim 05/01/2018

Llibre digital, llibre pària (i 2)

2 min

Parlàvem la setmana passada de la impossibilitat de reduir l’IVA aplicat als llibres digitals. És una qüestió de la Comissió Europea i, a causa del bloqueig de determinats països, bàsicament la República Txeca, la cosa no ha tirat endavant durant el 2017. De manera que a nivell tributari, un llibre digital continua sent el mateix que un joc de la Play Station. La reflexió que s’imposa, tanmateix és: imaginem que sí, que de cop i volta, el llibre digital passés a tributar fins a un 15% menys del que tributa ara. Què passaria? Lògicament, aquesta rebaixa hauria de repercutir directament en el preu de venda al públic. Ja estem acostumats que, en general, quan es produeix un canvi d’aquestes característiques, el trasllat de la rebaixa no és total ni directe. Però encara que fos així, ¿de debò algú creu que la demanda de llibre digital creixeria de manera tangible? ¿Que pujaria, per exemple, en proporció directa al descens del preu de venda al públic?

Més llibres, per menys?

Dissortadament, el món del llibre ja porta uns quants anys demostrant que és un món de compradors fidels, però no és pas un món que capti compradors nous. És a dir, qui no té l’hàbit de gastar diners en llibres, continuarà sense entrar en una llibreria (i podem incloure-hi les virtuals) a comprar. Per més que li rebaixin el preu del llibre. És dur, però és així. Per contra, qui compra llibres per sistema, siguin molts o pocs, s’alegrarà del possible descens de preu perquè “igualment” hauria comprat el producte.

En resum, que la mesura podria augmentar el negoci no pas en la direcció d’eixamplar la base compradora, sinó en la d’incitar els comprador fidels a comprar més amb els mateixos diners. La llàstima és que el debat sobre l’IVA als llibres digitals arriba tard, en plena època de recessió pel que fa a la confiança en aquest suport. De fet hi ha editors que, directament, han tornat a l’època anterior: publiquen de nou només la versió en paper. Per baix que sigui el cost de publicar el llibre digital, ja no els surt a compte. En qualsevol cas, cal lluitar perquè s’iguali, a la baixa, l’impost als llibres. Cal salvar el llibre digital, no ens podem permetre el luxe de deixar escapar la més mínima possibilitat de fer arribar la lectura al màxim de possibles lectors.

stats