UN TAST DE CATALÀ

De l’enroc a l’encastellament Passant per l’enrocament

Si sospiteu que enroc i enrocament volen dir coses diferents i ho busqueu al DIEC2 o al DGLC, només hi trobareu enroc en el sentit de jugada d’escacs. Però ara fa un mes el Termcat va publicar al DOGC 510 termes nous entre els quals hi ha enrocament, que passa a voler dir “bloqueig d’un conflicte com a conseqüència de l’immobilisme obstinat d’una de les parts, o de totes dues, respecte de la seva posició”. Al costat del nou terme també hi trobem un nou sentit per al verb enrocar-se, que, a més d’enganxar un ham en una roca del fons marí, petrificar i enfilar-se per les roques, passa a voler dir “bloquejar-se un conflicte” o “mantenir-se obstinadament immòbil una de les parts d’un conflicte”.

De quin dels sentits d’ enrocar( - se) provenen aquest nous termes? L’acta 640 (12-9-18) del Consell Supervisor apunta que tant poden venir del sentit dels escacs com del de petrificar. En tot cas, ja fa temps que els especialistes els fan anar, i en castellà existeixen formes anàlogues. També és possible un ús transitiu: “Un debat que només aconsegueix enrocar posicions”.

Amb un sentit molt semblant tenim els termes encastellar-se i encastellament, que partint del significat “tancar-se en un castell i fer-s’hi fort” passen a tenir el sentit figurat “perseverar en una opinió sense atendre les raons contràries”. Ara bé, tot i que enrocar-se en una posició sembla del tot equivalent a encastellar-s’hi, l’acta abans esmentada descarta encastellar-se i encastellament com a sinònims d’ enrocar-se i enrocament en aquest sentit de bloqueig d’un conflicte tan propi del periodisme polític. Diria, però, que fora del llenguatge estrictament informatiu -que ha de ser neutre i asèptic- són alternatives vàlides en alguns contextos.

Sigui com sigui, són noves accepcions que ja recull el DNV -sempre més àgil- i que també fa temps que tenen entrada a l’ÉsAdir. Més enllà de publicar-les al DOGC i ser al Termcat, seria bo que apareguessin com més aviat millor en les versions en línia del DIEC2 i el GDLC.