UN TAST DE CATALÀ

“No el drago però em blego davant la seva autoritat”

Per molt que Coromines considerés que “tirada i glop fan perfectament inútil el tavernari castellanisme trago ”, sembla que -normativament- tant podem “anar a fer un trago” com “passar un mal trago”. En canvi, i de moment, no sembla que puguem tragar menjars o líquids. El verb tragar no és al DIEC2, si bé sí que el trobem al GDLC, el D62, el DNV o el DCVB.

En el seu sentit més literal, el d’ empassar o engolir, una bona part dels parlants del Principat tendim a percebre’l com a castellanisme. Molts, quan donem el xarop al nen, no li diem “Traga!” sinó “Empassa!” Però, de fet, empassar tampoc és al DIEC2, només hi ha empassar-se.

En canvi, ens sona força més bé no tragar o no poder tragar (algú) quan vol dir tenir-li aversió. I amb aquest sentit el recull tant el GDLC com el diccionari de frases fetes de M. Teresa Espinal. I és curiosament per a aquesta accepció que tenim un succedani normatiu: dragar. Ara bé, si algú no pot dragar el seu cap -ho heu sentit mai?- sembla ben bé que intenti disfressar de catalanitat el que li sembla un castellanisme. ¿Val la pena fer servir la disfressa? A mi aquest tragar sí que em fa falta!

Les disfresses de catalanitat -reals o inventades- de vegades prosperen en l’ús i s’acaben integrant a la llengua. Com que trago és suspecte i tràngol no, molts -en lloc de passar tràngols- ara passen mals tràngols (incloent-hi l’esmentat recull d’Espinal). Paraules tan vives i normatives com cérvol o nínxol són el resultat històric d’ultracorregir -de disfressar de suposada catalanitat- cervo i ninxo.

Però és l’ús qui ho ha d’avalar. No ho avala en el cas de “no poder dragar algú” ni tampoc en el d’una altra disfressa : “blegar-se a l’autoritat d’algú”. Aquest blegar és un encreuament entre plegar i doblegar, però així com les amenaces o els impostos ens poden -normativament- blegar o doblegar, no està permès ni que ens pleguin ni que nosaltres ens hi pleguem. Per tant, si us doblegueu davant l’autoritat de l’IEC no us hi podreu plegar.