UN TAST DE CATALÀ

Acostumem-nos a posar menys comes (i 3)