ARA Llegim
Llegim 27/11/2014

La vida i obra de Ramon Llull, 'condensada' en tres mil pàgines

El projecte es publicarà en tres volums a partir de l'any vinent, i és una de les contribucions que l'Institut d'Estudis Catalans farà a l'Any Llull, que commemorarà el setè centenari de la seva mort

Ara
2 min

BarcelonaL’estudi 'Ramon Llull. Vida i obres', de Pere Villalba, membre del Raimundus Lullus Institut, és el resultat d’anys de recerca sobre el treball inteŀlectual d’un dels màxims exponents de la cultura i el pensament a Europa, i ara es podrà publicar —en tres volums de més de mil pàgines cadascun—, gràcies a la coŀlaboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Elsa Peretti. Es tracta d’una obra de síntesi d’alta divulgació cultural que farà més accessibles els darrers cent cinquanta anys d’investigació global sobre la persona, el pensament i les obres de Ramon Llull, i que serà una de les contribucions de l’IEC a la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull (1232-1316). La presentació de l’estudi i del projecte editorial de la monografia s’ha fet aquest dijous a la Sala Marès de la Biblioteca de Catalunya, i hi han intervingut Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC; Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya; Alessandro Tessari, de la Fundació Elsa Peretti i la Universitat de Pàdua; Fernando Domínguez Reboiras, del Raimundus Lullus Institut de Friburg, i Joandomènec Ros, president de l’IEC.

Exposar la complexitat

En l’elaboració de l’estudi, Pere Villalba ha tingut en compte totes les fonts disponibles: la 'Vita coetanea', una espècie d’autobiografia; les 244 obres autèntiques de Llull que s’han conservat, i els més de 100 documents familiars, personals i coŀlaterals que informen sobre la seva vida. Ha tingut presents, també, tota la bibliografia anterior i el context històric i doctrinal en el qual es mou Llull. En analitzar cada obra de Llull, Villalba en dóna textos en català, tradueix textos en llatí i els comenta.

Ateses la complexitat i l’originalitat de l’obra luŀliana, especialment pel que fa als mètodes lògics que utilitzava, Villalba reprodueix, analitza i fa funcionar la maquinària luŀliana: les escales, les lletres, les figures, les cambres, amb els principis, les definicions, els abecedaris, les combinacions i les qüestions, és a dir, tota l’artilleria del sistema universal de pensar que inventa Llull. Això l’ha obligat a idear un llibre amb recursos gràfics complexos, com ara l’ús de tintes de color diferent i de tipus de mides diverses, característiques que en fan una obra atractiva i al mateix temps de maneig no pas simple.

'Ramon Llull. Vida i obres' tindrà tres volums. En el primer, que és previst que es publiqui en els propers mesos, Villalba estudia el període que abraça del 1232 al 1288, i analitza els números de l’1 al 32 de les obres del catàleg luŀlià, entre les quals hi ha el colossal 'Llibre de contemplació en Déu'. El segon volum està dedicat al període 1289-1311 i analitza les 154 obres que segueixen. El tercer abasta del 1312 al 1316 i s’interessa per les 85 obres luŀlianes restants.

stats