UN TAST DE CATALÀ

"Es van emetre vots per part dels diputats"

En aquesta sèrie de tastos en què divulgo racons interessants de la gramàtica de l’IEC (GLC), avui vull parlar de la locució per part de. M’interessa molt perquè, com a lingüista d’un mitjà, constato cada dia que és una plaga que enfarfega i fa feixucs molts textos. Que quedi clar, però, que una cosa és considerar correcta una forma i una altra desaconsellar-la estilísticament, i que això segon no és feina d’una gramàtica normativa.

D’entrada la GLC afirma, amb raó, que la preposició de és sovint ambigua. A “L’elecció del rector” no sabem si el rector elegeix o és elegit, i en cas que sigui elegit i l’elegeixi el claustre, no és viable “L’elecció del rector del claustre”. Això legitima “L’elecció del rector per part del claustre”. Podríem fer servir per en lloc de per part de, però per part de fa la frase més clara. Una ambigüitat semblant legitima, segons la GLC, “La por al mestre” quan el mestre és el temut i no qui tem. I està bé que ho digui perquè la fitxa 2098/2 de l’Optimot (i molts lectors) encara es limita a afirmar que “la preposició que ha d’acompanyar por és de i no a ”.

El que ve a dir la GLC és que l’agent d’una acció -qui la fa- es pot expressar amb de, per i també per part de. I jo diria que per part de resulta més propi i adequat quan l’acció l’expressa un nom, com a “L’explotació d’una idea per part dels imitadors”, però innecessari i abusiu (tot i que correcte, segons la GLC) quan l’expressa un verb, com a “La iniciativa va ser molt criticada per part de l’oposició”. Jo aquí escriuria per, entre altres raons perquè per part de pot voler dir només una part de l’oposició.

Però em sona molt pitjor “Es van emetre vots per part dels diputats”, una passiva reflexa en què el pronom es ja exerceix d’agent (impersonal) i fa inviables altres agents. La GLC justifica la correcció d’aquesta frase dient que per part de -a diferència de per - no expressa aquí l’agent sinó la provinença dels vots i hi veu una forma pròpia del mitjans. Jo diria que per desgràcia, i cada vegada que topo amb “Es va fer X per part de Y” la converteixo en “Y va fer X”.