UN TAST DE CATALÀ

¿Podem dir que el Brexit ens ha deixat freds?

Certes paraules i expressions tenen la capacitat d’expressar sentits gairebé antònims i són, per tant, una potencial font de desconcerts i confusions. Ara bé, per evidents raons comunicatives -per evitar aquestes confusions-, són sentits que no solen conviure en els mateixos àmbits d’ús. En alguns casos és el context el que deixa clar el sentit i, en d’altres, un dels sentits està sent derrotat en l’ús per l’altre, de manera que és només qüestió de temps que l’accepció vençuda acabi sent precedida als diccionaris de les l’abreviatures ant. o obs. (que volen dir emprat antigament i ús obsolet ).

És el cas del substantiu crac i del verb enervar. Puyal, entre d’altres, ha aconseguit que al DIEC2, des del juliol del 2015, crac signifiqui as (“persona que excel·leix”) a més de significar “persona d’escassa vàlua”, però ha aconseguit més: ara, davant l’última accepció, hi ha un ant.

Aquest ant. potser també el veurem algun dia davant l’accepció d’ enervar que vol dir “privar de nervi, d’energia”, perquè encara que, des del febrer del 2013, la primera accepció d’aquest verb al DIEC2 sigui “fer posar nerviós”, segurament avui la gran majoria dels parlants entenen que “Fa una calor que enerva” només pot significar que la calor irrita (i no pas que ensopeix).

I a l’altre extrem de la calor tenim l’expressió “deixar fred”, que trobo al D62 amb el sentit de “no produir cap impressió”. No la trobo ni al DIEC2 ni al GDLC, però el magnífic Diccionari de sinònims de frases fetes de Maria Teresa Espinal sí que la recull en dos sentits antònims i, per tant, de difícil convivència: el de “sorprendre en gran manera” i el de “no produir cap impressió”. D’una banda, deixar fred seria sinònim de deixar d’una peça, deixar amb la boca oberta o caure com una bomba i, de l’altra, de no fer fred ni calor, no li va ni li ve o no dir-li res.

Responent a la pregunta del títol diria que, encara que el Brexit hagi caigut com una bomba, no podem dir que ens deixi freds perquè, en aquest cas, és el primer sentit i no el segon el que està quedant obsolet.