UN TAST DE CATALÀ

Xacres, atzagaiades i altres lliscaments semàntics