UN TAST DE CATALÀ

Vivible i invivible, bevible i imbevible

És (in)visible el que (no) es pot veure, i (im)menjable el que (no) es pot menjar. En català el sufix -ble és molt productiu i permet formar adjectius partint d’una arrel verbal (de vegades en forma culta). Al diccionari n’hi ha més de mil, entre els quals visible, invisible, menjable i immenjable. Però, com sol passar quan un sufix (o prefix) és tan productiu, és impossible i poc pràctic que un diccionari entri totes les paraules que potencialment pot originar.

Ha de ser, doncs, el sentit comú i no una visió reduccionista del diccionari el que ha de decidir si l’ús d’un adjectiu acabat en -ble és adequat en un determinat context. Per exemple, si menjable és correcte també ho ha de ser bevible, encara que bevible no sigui al DIEC2 (que sí que recull imbevible). I el mateix passa amb batible, per molt que als diccionaris només hi hagi imbatible.

Els lexicògrafs, amb bon criteri, no recullen el que no avala un ús prou ampli, però això no vol dir que els usuaris de la llengua no hi puguin recórrer quan ho necessiten.

Tanmateix, una escassa cultura lexicogràfica i la inseguretat que es deriva d’una precària normalització fan que molts catalans quedin paralitzats quan no troben una paraula al diccionari o el corrector automàtic la subratlla. Passa, per exemple, amb vivible i invivible. ¿Podem dir que, segons què passi a París, el planeta serà invivible d’aquí uns segles?

Fixem-nos que aquí (in)vivible no vol dir “que (no) es pot viure” sinó “on (no) es pot viure”. ¿Suposa això un problema? Diria que no. Encara que la gran majoria d’adjectius acabats en -ble parteixin d’un verb transitiu i “allò que es pot” sigui el seu complement directe, també n’hi ha que regeixen un complement preposicional, que pot ser un locatiu: disponible (de què es pot disposar), accessible (a què es pot accedir).

Així doncs, la Terra pot arribar a ser unlivable (anglès), invivable (francès) i també invivible. I, si bé no és imprescindible, sembla raonable que vivible, invivible o bevible entrin algun dia al DIEC2.