HE LLEGIT NO SÉ ON

Hi ha molta vida abans de la mort

Hi ha molta vida abans de la mort / COLITA Zoom