Literatura
EFE
Londres

L'insòlit llibre de memòries 'H is for Hawk', de Helen MacDonald, guanya el premi Costa

Dotat amb 40.000 euros, el premi Costa és un dels més prestigiosos del món literari britànica. El llibre de MacDonald explica la seva relació amb un falcó perdiguer que va comprar després de la mort sobtada del seu pare

La coberta anglesa de 'H is for hawk' Zoom

L'escriptorabritànicaHelenMacDonaldha estat proclamada com l'última guanyadora del premiCosta,un dels mésprestigiososde la literaturabritànica, amb la seva obra'H IsForHawk', unesinsòlitesmemòriespersonalssobre la sevarelacióamb unfalcó perdiguerdesprés de la mortdel seu pare. El jurat es va decidir per la "brillant" històriade Macdonalden comptes dela novel·la del'escocesaAliSmith'How ToBeBoth', favorita segons les cases d'apostes.

Macdonald, investigadoraassociadaal departamentd'HistòriaiFilosofia dela Ciència dela Universitatde Cambridge, es va emportar unguardódotatamb40.000 euros, que es lliurades de 1971ides de 2006porta elnomde la cadenade cafeteriesCosta."Ésun llibresobre la pèrdua, sobre comescapar quanla teva vidaes trenca. Mentre l'escriviapensavaque era bastantestrany, peròsemblaque a la gentliagradallegir-lo", va dir durant la cerimòniade lliuramentl'escriptora, que ha venutfinsara80.000 exemplars del llibre.

Entrenar un falcó perdiguer
La
inusualnarracióde Macdonalddetalla els intentsperentrenar unfalcó perdiguerque va adquirirpoc desprésdela mort del seupare.Al llargdelespàgines de 'H IsForHawk', l'autoraparlala sevarelacióambl'ocell, del dolorperla pèrdua del seuprogenitor, i narraa la vegadalavida de l'escriptorbritànicT.H.White, queel 1951va publicar "The Goshawk", en el qualexplica les sevesexperiènciesentrenantausrapinyaires.
Macdonaldva dedicarcinc anys aescriure elque haqualificatcom "l'obrade la seva vida", en què hajugat unpaperessencial la"obsessió" perlesaus quehaconreatdes de la infància.