EL NOM, EL MÓN

Gabriel

Gabriel és un dels set arcàngels, és a dir, un dels privilegiats que se situen al rang més alt de l’escala dels àngels. Segons les religions, aquests set arcàngels varien de nom, però n’hi ha tres que solen coincidir i que són els més coneguts: sant Gabriel, sant Miquel i sant Rafel.

L’imaginari col·lectiu -gràcies als Pastorets i a les il·lustracions dels llibres religiosos- ens els presenten com tres joves alts i cepats, rossos i de faccions agradables. Tres guaperes. Miquel és el cap de la milícia celestial, el príncep dels àngels, Rafel és el protector dels viatgers i Gabriel és l’àngel anunciador, és a dir, qui va fer saber a la jove Maria que havia estat escollida per ser la mare de Jesús, el fill de Déu. Per aquesta raó, sant Gabriel és el patró dels enginyers de telecomunicacions, dels missatgers, dels treballadors de la radiodifusió i dels treballadors de correus. És a dir, es considera el protector de totes aquelles professions que tinguin a veure amb el fet de comunicar un missatge. Curiosament no és pas el patró dels periodistes (que és sant Francesc de Sales). Deu ser que, en el cas de l’anunciació, Gabriel va fer purament de transmissor d’un missatge que venia elaborat des d’instàncies més altes. Cal dir que l’islam també considera que Gabriel va ser qui va revelar a Mahoma l’Alcorà.

El nom de Gabriel significa en hebreu força de Déu o poder de Déu i s’usa pràcticament arreu del món, amb diverses variants i un gran ventall de diminutius, com ara Gabor, Gaël, Gabo i també Biel. Aquest hipocorístic és propi de les Illes Balears i, en les últimes dècades -segurament per la seva sonoritat-, també s’ha fet molt popular a Catalunya. Des de la dècada del 2000 és un dels noms que es posa amb més freqüència al Principat. La majoria dels pares que decideixen triar el nom de Biel s’estimen més inscriure el nen així i no pas com a Gabriel, de manera que el diminutiu ha agafat personalitat pròpia, com si es tractés d’un altre nom. Ens trobem davant d’un cas semblant a Laia i Eulàlia o al que ja vam comentar aquí mateix de Lola i Dolors.