El jardí del confort

Crítica de 'Filtracions', d'Àlex Susanna. Proa 96 pàg. / 15 €

El jardí del confort Zoom