UN TAST DE CATALÀ
Llegim 13/12/2019

Llevar-se ‘aviat’ o ‘d’hora’: la rèplica de Josep Ruaix

2 min

Havent llegit el meu últim tast, Josep Ruaix s’acull al dret de rèplica i fa unes precisions que tot seguit resumeixo. En aquest enllaç hi ha el seu text complet; i en el pròxim tast, una cordial contrarèplica. Diu Ruaix:

En el català del Principat i les Balears, fins fa poc es distingia entre aviat i d’hora. Aquesta distinció la recullen el DCVB, el DECLC, el Fabra (1966) i el GDLC, que defineix aviat com a “Al cap de poc temps, d’aquí a poc temps” i prou. El DIEC1 (1995) defineix aviat com el Fabra (i hi afegeix: “En algunes contrades, de pressa”), però no el fa sinònim de d’hora. I el Diccionari de dubtes de Jordi Bruguera (2000) diu que “si algú diu a un altre «Torna aviat», espera que no trigui a tornar; si li diu «Torna d’hora», espera que ho faci a una hora no gaire tardana”.

En canvi, al DNV la 5a accepció de prompte remet a enjorn, que és l’equivalent de d’hora: “M’he gitat prompte”. I aquesta remissió ja la feia el Diccionari Tabarca valencià-castellà de Vicent Pascual (València, 1990). Per tant, jo crec que el DIEC2 va voler incorporar un significat propi del valencià. Ara bé, com que el DIEC1 i el DIEC2 no posen marques territorials, confonen el lector. Així, per exemple, en el DIEC2 trobem bellota, sense dir que és la variant valenciana de gla. Si algú, a Barcelona o a Moià, diu bellota, considerarem que diu un barbarisme. Doncs igualment, si algú, fora del País Valencià, diu aviat en lloc de d’hora, hem de pensar que s’equivoca (per interferència del castellà o per impropietat).

És cert que hi ha parlants que tendeixen a substituir d’hora per aviat, però s’ha de considerar impropi i desaconsellar. Això també ha passat amb els adverbis pronto i temprano, que el DRAE ara ja accepta com a sinònims.

Jo, doncs, en el meu Nou diccionari auxiliar, vaig anotar el que és la tradició fabriana, mantinguda fins al DIEC1. No se’m va ocórrer que el DIEC2 ho podia haver canviat. Si ho hagués vist, hauria redactat l’entrada aviat d’una manera més matisada. Tanmateix, amb tots els matisos, crec que en el català central s’ha de recomanar la distinció fabriana entre aviat i d’hora.

Aviat / D'hora
stats