14/01/2022

Feines que abasseguen i victòries abassegadores

2 min

L'entrada abassegar del DIEC2 recull des del novembre una nova accepció, “ocupar enterament l’atenció i la dedicació (d’algú)”, i inclou el següent exemple: “La feina que li han encomanat l’abassega”. Aquest ús –diria que poc estès, tot i que ja constava al DCVB– corre el perill d’acabar esdevenint sinònim d’un altre de més viu i conegut, el del verb aclaparar. Però quan diem “La feina l’aclapara” no volem dir només que li ocupa del tot l’atenció, volem dir que el supera, que el desmoralitza. Si l’abassega, no tindrà temps lliure, però se’n pot sortir molt bé. En canvi, si l’aclapara, és que no se’n surt. El nou sentit de abassegar és més pròxim a absorbir que no pas a aclaparar.

Si aquesta falsa sinonímia es consolidés en reforçaria una altra que ja està molt estesa en l’ús estàndard i especialment en l’esportiu: la de l’adjectiu abassegador volent dir aclaparador o contundent. Part d’aquest ús deu provenir de l’intent de trobar equivalents a adjectius castellans com abrumador o arrollador, que emfatitzen la idea de superioritat, domini o triomf. Però abassegador, com explica Josep Ruaix al seu Nou diccionari auxiliar i també remarca l’ÉsAdir, no és en principi –pel que diu ara la norma lèxica– sinònim de aclaparador ni de contundent. Pròpiament, voldria dir acaparador, i es pot dir d’algú que tot ho arreplega i ho vol retenir.

Tanmateix, al Diccionari descriptiu (DDLC) i al Corpus textual (CTILC) hi trobem usos de Josep Pla, Badia i Margarit o Vicens Vives que evidencien un lliscament semàntic de abassegar cap a “dominar completament [un tema]” o “imposar-se totalment sobre [una situació prèvia]”. I, de fet, la primera accepció de abassegador del DDLC és “[Èxit, triomf] especialment destacable”.

En casos així, continuo preferint aclaparar i aclaparador, però hi ha una tradició de prestigi –encara no normativa– que avala abassegar i abassegador en un sentit molt semblant.  Almenys per emfatitzar com algú domina o s’imposa; no tant per expressar com desmoralitza i derrota el vençut o dominat