MINÚCIES

Història?

Aquestes que segueixen són unes quantes de les consideracions sobre la història que divulga l’anomenat Institut Nova Història.

Amèrica va ser descoberta per un català, i no per un genovès, anomenat Joan Colom i Bertran, avantpassat directe d’Artur Mas. Un dels fills de Joan Colom seria l’humanista Erasme de Rotterdam, que es deia Ferran, nascut no se sap on, autor (això és cert, per una vegada) de l’ Elogi de la follia -o de l’“estupidesa”, pròpiament; un llibre que llegirien amb molt de profit tots els membres d’aquest Institut-, basat en la vida de... Joana la Boja!

Cervantes no va néixer a Alcalá de Henares; era català i es deia Miquel Sirvent, fill de Xixona. El Quijote en castellà només seria una traducció -molt bona, per cert- d’un original català que, naturalment, no s’ha vist enlloc, ni en manuscrit ni imprès: al segle XVII els “originals” es llençaven sempre un cop impresos. Més encara: es veu que Cervantes -que mai va ser molestat per la Inquisició- es va veure obligat a fugir a Anglaterra, on va adoptar el pseudònim de Guillem Xecspir (xecspír). Garcilaso de la Vega -amic del català Joan Boscà, això és veritat- seria Galceran de Cardona, i Quevedo va plagiar l’obra del Rector de Vallfogona, un autor incomparablement més fluix que l’altre. Teresa de Jesús hauria estat Teresa Enríquez de Cardona, abadessa del monestir de Pedralbes. Les muntanyes que s’insinuen en el quadre de la Gioconda són el massís de Montserrat, com es podria suposar que els cimals que es veuen al cèlebre cartoon de Leonardo són Els Encantats. I la més absurda de totes les teories: la fabulosa Tartessos, que és paraula grega, era en realitat Tortosa -que, segons Joan Coromines, és paraula llatina, molt posterior, derivada de tortus, tortillus o tertullius.

És inútil rebatre les teories d’aquest Institut. Els seus membres parteixen de la premissa que la història de Catalunya ha estat “sistemàticament manipulada i ocultada durant els segles XV i XVI”, i té el deure de “recuperar i divulgar [la veritable història del país] tot reescrivint-la per crear un nou concepte històric entre els catalans”. La conseqüència serà, si aquest Institut prospera i envia llibres a les escoles, que Catalunya, el dia que sigui independent, ho serà sobre la base d’una altra tergiversació de la història, molt més greu, i sobretot més absurda, que la mala història suposadament escrita pels espanyols. Però la fe mou muntanyes, a més d’inventar les que calgui.