Una mirada exterior a un home complex

josep pijoan. La vida errant d’un català universal pol pijoan / pere maragall galerada 308 pàg. / 18 €