UN TAST DE CATALÀ

Un debat previ més ampli evitaria molts desconcerts