UN TAST DE CATALÀ

Un cas curiós i encara mal resolt de catàfora