UN TAST DE CATALÀ

Un cas curiós i encara mal resolt de catàfora

Normalment un nom precedeix el pronom que el representa. A “A la Maria no la vaig veure” primer apareix “la Maria” i després el pronom “la”, que pel fet de referir-se -d’estar lligat- a un nom anterior diem que és una anàfora. Però també podem dir “A la que no vaig veure és a la Maria”. Ara el “la” no és ningú fins que arriba “la Maria”, i això en fa una catàfora, el terme lingüístic de la setmana gràcies a les proves de selectivitat. Des d’un punt de vista retòric la catàfora capta l’atenció i crea suspens: és una forma buida que només passa a tenir contingut si escoltem el que vindrà, com tot a “Ara et diré tot el que penso de tu...”

Però així com tenim dos noms per a aquestes formes buides segons s’omplin de sentit lligant-les a un element lingüístic anterior (anàfora) o posterior (catàfora), d’aquest element en diem sempre antecedent, tot i que el de les catàfores seria, pròpiament, un postcedent.

A “El va esbroncar i, el que és pitjor, el va ridiculitzar”, l’antecedent del pronom relatiu el que és (valgui la contradicció) un postcedent: és la frase “el va ridiculitzar”. Però, tot i ser una frase, aquest el que és avui tolerat per molts mitjans que, en canvi, el canvien per cosa que, fet que o la qual cosa quan la frase és un antecedent en el seu sentit més propi: “El va esbroncar i el va ridiculitzar, cosa que és pitjor”.

No sembla, però, que el relatiu hagi de canviar de forma pel fet que sigui catàfora o anàfora. En tot dos casos -és el parer d’Albert Jané i Josep Ruaix- és un calc del castellà escriure o dir “el que”. Una altra cosa és que sovint siguin preferibles construccions potser més genuïnes i més lleugeres, com ara “...i, encara pitjor, el va ridiculitzar”.

Si avui aquest el que apareix sovint en publicacions que passen per correctors és probablement perquè el seu caràcter catafòric invisibilitza l’antecedent: fa perdre consciència que és una frase. També hi ajuda que sigui una forma més àgil, però aquest argument també valdria per a un el que anafòric, i diria que cap corrector professional el tolera.