Gènesi, ascensió i mort d’un gran poeta

diarios 1956-1985 jaime gil de biedma lumen pròleg i edició d’andreu jaume 668 pàg. / 24,90 €

Gènesi, ascensió i mort  d’un gran poeta / ARXIU FAMILIAR GIL DE BIEDMA Zoom