HE LLEGIT NO SÉ ON

Això no hi ha qui ho entengui

Això no hi ha qui ho entengui / PERE TORDERA Zoom