UN TAST DE CATALÀ

L’exercici que induïa a error als alumnes

L’exercici a què fa referència el títol podria ser corregir, si cal, la mateixa frase del títol. I en aquesta correcció segur que sorgirien notables divergències, fins i tot entre correctors professionals. ¿Hem d’escriure als alumnes o els alumnes? Estem davant un dels grans temes (pels dubtes que crea) de la normativa sintàctica: el de la a davant un complement directe animat (CDA).

Molts lectors saben que si diem “el va induir a error” i no pas “li va induir a error” és perquè la persona induïda és un complement directe (CD). I també tenen ficat al cap que en català, a diferència del que passa en castellà, els CD van sense preposició. Però això no és del tot cert. La a pot ser obligatòria o optativa amb els CDA depenent de la seva categoria, la seva estructura o la posició que ocupen.

El cas més clar de CDA sense a és el que porta article i va just darrere el verb: “L’exercici induïa els alumnes a error”. I algú pot dir: “Tema resolt: posem el CDA just darrere el verb”. Però què passa quan és molt llarg?: “L’exercici indueix els alumnes que no van poder assistir a les classes del tercer trimestre a error”. Resulta molt més clar: “L’exercici indueix a error els/als alumnes...” I de casos així se’n donen. Són casos en què entre el verb i el CDA hi ha d’anar -és millor que hi vagi- el complement de règim (CR).

Què diu la GIEC? Doncs diu (p. 735) que quan això passa “se sol emprar a (sobretot si el CR té una estructura complexa)”. El se sol i el parèntesi són, certament, poc prescriptius. Fem complexos el CR i el CDA: “L’exercici indueix a errors molt difícils de detectar els/als alumnes que...” Aquí el CDA demana a crits la a.

Una norma assimilable hauria de tendir al mínim d’excepcions i evitar les casuístiques complexes. I, en casos així, quan posar-hi sempre la a no crea cap problema i no posar-l’hi pot crear frases incomprensibles, s’agrairia una norma clara, breu i assertiva. Una que es limités a dir: quan hi ha un CR entre el verb i el CDA, el CDA porta una a al davant.