L’ESCUMA DE LES LLETRES

Styron i la qüestió negra