UN TAST DE CATALÀ

Si mai vas a Vic, compra pa de pessic

Però aquí, més que el pa de pessic, ens interessa l’ús de mai en frases com la del títol. Fa uns anys un anunci de la nostra ràdio nacional reiterava la següent absurditat: “Si mai heu portat una moto, us ensenyarem a portar-la”.

En una condicional mai és positiu -vol dir alguna vegada - tant si és preverbal (“Si mai heu portat...”) com si és postverbal (“Si heu portat mai...”). Això no passa amb mots negatius com ara ningú : “Si ningú apareix...” no equival a “Si apareix ningú...” En una condicional sense cap no, el ningú preverbal equival a ningú no ; i el postverbal, a algú.

I en aquest cas el diccionari normatiu només t’ajuda a caure. El mai del DIEC2 inclou dins l’accepció cap vegada l’exemple “Si mai vas a Vic, no deixis de visitar el Museu Episcopal”. Per contra, el GDLC posa el mateix exemple a l’accepció alguna vegada.

Qui té raó? És fàcil d’esbrinar. Quina seria la frase equivalent: “Si alguna vegada vas a Vic...” o “Si cap vegada vas a Vic...”? Bada el DIEC? No ben bé i, segons com, és pitjor: mostra poca finor gramatical, massa respecte per Fabra i, sobretot, una escassa vocació pedagògica.

El 1995 el DIEC1 -saltant-se la millora introduïda a partir de 1982 pel DLC (Enciclopèdia Catalana)- torna a redactar l’entrada mai com el vell Fabra : amb l’exemple de Vic i el “Si mai...” darrere cap vegada. Segurament, la ment ultralògica de Fabra, que sabia que cap també té sentit positiu en condicionals (“Si en veus cap, avisa’m”), devia concloure que cap vegada també vol dir alguna vegada allà on mai és positiu; i que, per tant, es podia definir sempre mai com cap vegada.

Però Fabra obviava, i ara ho obvia el DIEC2, que el cap vegada preverbal no vol dir mai alguna vegada. Més enllà d’això, el raonament és tan subtil que aboca l’usuari mitjà -i potser el corrector de l’esmentat anunci- a creure que el mai preverbal equival al castellà nunca. És com si el DIEC2 patís més per semblar intel·ligent que per ser comprensible.