L’ESCUMA DE LES LLETRES
Llegim 21/03/2015

Kosmopolis, irresistible

Lluís A. Baulenas
2 min

No descobrim res si diem que Kosmopolis, l’esdeveniment literari i cultural biennal que se celebra a Barcelona, ja té una importància de gran abast. Un dels aspectes més interessants és la feina de reflexió no només sobre la literatura que es fa, és a dir, sobre la creació, sinó sobre tot el que envolta el fenomen literari: editors, agents, distribuïdors, llibreters, etc. Igualment, és una reunió d’experts que posen al dia l’estat de la qüestió, el futur del llibre i, sobretot, de la lectura. Enguany al Bookcamp Kosmopolis s’ha parlat de la transformació intensa que està afrontant la indústria editorial. Ja n’han parlat altres vegades, però a l’edició d’enguany s’estudien especialment les possibilitats del suport físic de la lectura des dels diferents punts de vista. Ja no es tracta de parlar si ens interessa més el llibre de paper de sempre o el llibre digital que ens arriba a través dels lectors electrònics. Ho tractàvem a fons a L’últim neandertal (RBA, 2014) i ja esmentàvem l’estupefacció de la indústria davant del fracàs de la implantació del llibre electrònic. La cosa és relativament senzilla: l’actitud davant la lectura canvia. I també canvia, doncs, la manera de llegir. I el lector electrònic no t’ofereix cap canvi significatiu en aquest sentit. I aquesta és la clau de volta de la qüestió. Una persona atrapada per la nova tecnologia mai no triarà un lector electrònic perquè per a ella ja és un mitjà antic i obsolet davant l’oferta completíssima, atractiva i sofisticada de què disposa.

EL LLIBRE EXPANDIT

Una oferta que, entre altres coses, t’ofereix l’expansió del concepte llibre. Què pot ser un llibre expandit? Evidentment, alguna cosa que t’ofereixi molt més que una simple i antiga lectura. ¿Anem cap als llibres que, més que llegir, el que proposen és jugar? I, de retop, ¿anem cap als autors que, més que escriure per ser llegits, escriuen perquè es jugui amb el seu material literari? Només cal seguir de prop com la indústria de l’electrònica treballa a fons per captar un nou públic -i vendes- amb els llibres interactius. No només llegeixes, externament, des de fora, sinó que ets capaç d’entrar a l’argument i esdevenir-ne protagonista. ¿Pot haver-hi res més atractiu? Si en volen saber més, encara són a temps d’arribar-se a Kosmopolis.

stats