El poder discrecional a la Barcelona franquista

goberna- dores. barcelona en la españa franquista j. tébar / m. risques / m. marín / p. casanellas comares 356 pàg. / 28 €