Barcelona

Kennedy Toole ja parla el català d’ara

Quins ingredients continuen donant vigència a 'Una confabulació d'imbècils', la novel·la que Kennedy Toole va escriure el 1963, mentre feia el servei militar a Puerto Rico, amb només 26 anys?

John Kennedy Toole Zoom