El llarg segle de la modernitat

Ressenya de 'La transformación del mundo', de Jürgen Osterhammel