EFE
Frankfurt

Navid Kermani, Premi de la Pau dels llibreters alemanys: "Cal evitar el genocidi a Síria"

Navid Kermani / GETTY IMAGES Zoom

L'escriptori orientalistaNavidKermani, alemany filld'immigrantsiraniansi de confessió musulmana, ha rebut aquest diumenge el Premi de laPau dels llibretersalemanys, últim acte de la Fira del Llibre de Frankfurt 2015, fentuna crida aactuarper posarfi a la guerraa Síria.

Kermani ha dit quecal "ferpassosdeciditsa escaladiplomàticaiprobablementtambémilitars", durant la cerimòniade lliurament delguardó. Ha considerat queper posarfi a aquestaguerra ésnecessària laintervencióde "totes lespotències que hi ha al darrere de lespartsenfrontades o hi donen suport": segons la seva opinióenglobatantl'Iran comTurquia, elspaïsos del Golf, Rússia itambéOccident."Probablement també hi cometrem errors", ha dit, peròel més grosseria"no ferres": "Cal evitar el genocidi a Síria, que està a les portesd'Europa",operattantpel règimde Baixaral-Assadcom pel jihadismede l'EstatIslàmic.