Novetat editorial
EFE
Madrid

Andrea Camilleri torna a la novel·la negra sense el comissari Montalbano

L'autor d'origen sicilià, a punt de fer 90 anys, ha estat traduït a 35 llengües i ha venut més de 20 milions d'exemplars de les seves novel·les

Andrea Camilleri, a Barcelona, l'any 2014 Zoom
AndreaCamilleritorna ala novel·la negraen'La banda de los Sacco', el seu últim llibre–publicat per Destino–i ones desmarcade l'universdel comissariMontalbanoperendinsar-se enun duelentre la famíliaSaccoila màfiai els seusaliats en laSicília deprincipis delsegleXX.
Camilleri(Porto Empedocle, 1925) escull lalocalitatsiciliana deRaffadalien elsanysvintper situarla història delsgermansSacco, fills de LuigiSacco. Homes quees considerenlliuresisocialistesesveuend'undia per l'altreamenaçatsperla màfiaidesprotegitspels seus paisansi els "carabinieri", totsellscòmplicesdel majorpodersicilià.

Una història basada en fets reals
Aquesta història, basada en fetsreals, hapogutveure lallum gràciesal relatde GiovanniSacco, un descendentd'aquesta famíliaitaliana quetambé va proporcionardocumentsoficials, escritsfamiliarsiactesjudicialsque van servira l'escriptoritalià percompondretots els filsd'aquesta obra.
'La banda de los Sacco' s'uneixa la restade novel·lesde Camilleriambientadesa laSicíliade finals delXIXi principis delseglepassaten quèrelata, partintd'històriesreals, la realitatsicilianade l'època imostra que, en essència, segueixsent la mateixaque en l'actualitat.
Camilleritornaaixíal gènerede la novel·la negra, després d'haver-la enriquitambmésde trentatítols quenarrenlesdesventuresdel comissarisiciliàSalvo Montalbano, personatgeque va crearel 1994amb 'Laforma de l'aigua', un èxit devendes quees va exportara vintpaïsos.
Enaquestsentit, Montalbanohapropiciatque l'obrade l'italiàhagi estattraduïda amésde 35 llengües, iCamillerisigui enl'actualitat una delesfiguresmésimportantsdeleslletresa Itàlia, on havenutmésde 20milions d'exemplarsde les sevesnovel·les.