UN TAST DE CATALÀ
Llegim Opinió 06/10/2018

L’1 d’Octubre, l’U d’Octubre o el Primer d’Octubre

i
Albert Pla Nualart
2 min

Com hem d’escriure aquesta data, convertida en fet històric, que en forma breu anomenem 1-O? Diguem, d’entrada, que 1-O continua sent un bon recurs per a títols on l’espai és or, però és també evident que ens cal una forma desenvolupada, i que la que fins ara molts mitjans fèiem servir -l’1 d’octubre- va deixar de ser viable l’1 d’octubre passat. Hi ha tres possibles solucions: l’1 d’Octubre, l’U d’Octubre i el Primer d’Octubre.

La inèrcia ens porta a tocar el mínim. Si en dèiem 1 d’octubre diguem-ne ara 1 d’Octubre. La majúscula del mes ja en fa un nom propi i ho desvincula de la simple data. Però la tradició no ho avala. Com apunta l’ Ortotipografia de Pujol i Solà, les dates que són festivitats o fets històrics -o el nom d’una plaça-“s’acostumen a escriure en lletres”. Exemples: l’Onze de Setembre, el Primer de Maig.

La fitxa 7820/3 de l’Optimot remarca que és més habitual referir-se al primer dia d’un mes com a 1 que com a primer. Observem que aquest 1 expressat en lletres és u, i que la forma u -a diferència d’ un o una - pot tenir valor ordinal (posició dins una sèrie) però mai cardinal (quantitat). El Fabra -hi ha fitxa manuscrita-, el DCVB i el GDLC el descriuen com a “numeral ordinal amb què es designa el primer terme d’una sèrie numerada”, i recullen l’exemple “l’u de gener”. Afirmar, com llegeixo en un blog, que utilitzat com a data és una forma acastellanada i que l’única forma genuïna és primer contribueix ben poc a normalitzar el català. Fa el contrari del que s’espera d’un divulgador: crea dubtes on no n’hi havia.

Dit això, sí que és cert que U, per la seva poca entitat fònica i gràfica -i a diferència de Tres, Onze, etc.-, fa de mal utilitzar com a mot inicial d’un nom propi. I això potser explica que, per a festes o fets històrics, s’hagi optat sovint per Primer. Venint de la inèrcia de “l’1 d’octubre” o de “l’1-O”, no sorprèn que ara el fet històric o la plaça mantinguin “l’1” o passin a “l’U”. Al marge d’aquesta inèrcia, però, “el Primer d’Octubre” és potser la millor opció.

stats