22/04/2022

Com més saviesa, més neguit

2 min

Les comparatives proporcionals expressen una correlació entre l’augment o la disminució de dues magnituds. N’és un exemple la famosa màxima de l’Eclesiastès (o Cohèlet) que titula aquest tast. Un error típic en català és escriure “Quanta més saviesa, més neguit”, “Quan(t) més triguem, més difícil serà”, “El mar, quan(t) més té, més brama”, “Quan(t) més aviat millor”, etc. En frases així, l’ús de quan(t) en lloc del correcte com té una certa presència en la llengua antiga i la manté en l’actual per la pressió del castellà, que inicia aquestes estructures amb el quantitatiu cuanto.

Darrere el com hi tenim un més o un menys que, segons es repeteixi o no, expressarà una relació directa (“Com més serem, més riurem”, “Com menys t’hi impliquis, menys patiràs”) o inversa (“Com més guanya, menys diners té”, “Com menys la veig, més hi penso”). Però també hi podem trobar millor i pitjor, si bé no hauríem d’oblidar que més bé / més bo i més malament / més dolent són també possibles. “Com més bé em porto, més malament em tracten” és en castellà “Cuanto mejor me porto, peor me tratan” (el más bien o más mal comparatius no són bons i probablement són catalanades). En català, em sona millor “Com més bé...” que “Com millor...” però em sona perfecte “...pitjor em tracten”. Potser, doncs, la millor traducció de “Cuanto mejor, mejor” seria “Com més bé, millor” més que no pas “Com millor, millor”.

Un últim dubte ens el pot plantejar l’estructura “A més X, més Y”: “A més drets, més intolerants”. ¿Cal corregir-la i convertir-la en “Com més X, més Y”: “Com més drets, més intolerants”? Canviar-la fa angúnia –el resultat és més ambigu– i la intuïció em diu que és correcta, però no he sigut capaç de trobar res que l’avali a les gramàtiques i els diccionaris. Per sort sí que l’avala l’esmentat verset 18 del capítol 1 del Cohèlet (en la modèlica versió interconfessional de la Bíblia en línia corregida per Josep Ruaix): “Com més saviesa, més neguit; a més coneixement, més sofrença”

stats